ปกนำเที่ยว Central Royal Tour-0
ปกนำเที่ยว Central Royal Tour-1

ปกนำเที่ยว Central Royal Tour

งานออกแบบปกที่ต้องใช้งานด้วยกันในแผ่นเดียว สามารถสลับปกไปมาระหว่างทัวร์เอเซียและทัวร์ยุโรปได้ แต่ไม่ต้องการนำเสนอการท่องเที่ยวในรูปแบบทั่วไปที่มักโชว์ภาพสถานที่ท่องเที่ยว จึงเลือกหยิบเอาสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นเอเซียและยุโรปด้วยดอกไม้ โดยให้ดอกทิวลิปเป็นดอกไม้ที่สื่อสารถึงยุโรป ฤดูหนาว และดอกบัวสำหรับทัวร์เอเซีย เพราะในเอเซียแทบจะทุกประเทศมีดอกบัวให้พบเห็นทั้งสิ้น แต่เพราะดอกบัวเป็นดอกไม้ซึ่งใช้ในศาสนาพุทธจนมีความหมายรุนแรง ทำให้การออกแบบต้องเน้นไปที่ความสวยงามที่หลุดออกจากกรอบความหมายทางพุทธศาสนา ทำให้ต้องเล่นโทนสีไปในทิศทางที่ดูเป็นสากล ไม่เอเซียจ๋าจนทำให้ดูเชย

  • Date: 09/04/2017
  • Categories: Cover Design
  • Client: Central Royal Tour