นาคพิภพ

“นาคพิภพ” ผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ จากความสงสัยในเรื่องราวของพญานาค ความเป็นลายเส้นลายไทย ที่พบเห็นตามวัดวาอาราม นำให้เกิดคำถามที่ว่า “พญานาคจะมีลักษณะอย่างไร ถ้าไม่ใช่ลายไทย” เหตุนี้เอง หนังสือเล่มนี้จึงกำเนิดขึ้น เพื่อถ่ายทอดข้อมูลความเชื่อ และหลักฐานเกี่ยวกับพญานาค ในรูปแบบแฟนตาซี

นาคพิภพ nagaland-09 นาคพิภพ

nagaland-11 nagaland-12 นาคพิภพ

nagaland-02

 

nagaland-03

nagaland-13

nagaland-05

nagaland-04nagaland-19 nagaland-18nagaland-16 nagaland-15 nagaland-14

nagaland-06 nagaland-07 nagaland-08

  • Date: 04/18/2012
  • Categories: Illustration