Great Hall of House-elf-0
Great Hall of House-elf-1

Great Hall of House-elf

อีกหนึ่งผลงานที่เป็นฉากสถาปัตยกรรมกอธิค ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานห้องโถงใหญ่ของโรงเรียนเวทมนตร์เอลฟ์ประจำบ้าน (www.muggle-v.com) ที่ออกแบบขึ้นมาสำหรับฉลองครบรอบ 1 ทศวรรษเอลฟ์ประจำบ้าน ในวันที่ 23 เมษายน 2557

สถาปัตยกรรมหลักของเอลฟ์ประจำบ้านนั้นเป็นกอธิคโดยส่วนใหญ่ เนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากอังกฤษ ฉากห้องโถงใหญ่ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในประวัติศาสตร์เอลฟ์ประจำบ้าน ถูกแต่งเติมรายละเอียดเพิ่มเข้าไปเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนของห้องโถงมากขึ้นและใส่ความเป็นเวทมนตร์เข้าไปผ่านเสาที่ส่องสว่างและมีชีวิตยามค่ำคืน

ชมคลิปขั้นตอนการวาด http://www.atreestudio.com/great-hall-process/