Heng Heng Heng Number-0

Heng Heng Heng Number

ด้วยภาพลักษณ์ที่ต้องการความทันสมัย การออกแบบจึงเน้นความโมเดิร์น เรียบง่าย แต่มีลูกเล่น พร้อมแสดงจุดประสงค์ของเว็บไซต์อย่างชัดเจน ว่าเป็นเว็บไซต์เบอร์โทรศัพท์มงคลต่างๆ เมื่อเกี่ยวข้องกับตัวเลข จึงหยิบยกเอาตัวเลขมาเล่นให้สนุกสนานมากขึ้น ดูทันสมัย และเล่นกราฟิกแบบทันยุคทันสมัย