HP Always-0

HP Always

ผลงานเสื้อลายพิเศษที่ออกแบบให้กับ Muggle-V.com เว็บไซต์แฮร์รี่ พอตเตอร์ ของไทย ซึ่งลายเสื้อตัวนี้เป็นการออกแบบสำหรับต้อนรับ 15 ปี แฮร์รี่ พอตเตอร์ ในประเทศไทย ซึ่งจะมีวันเปิดตัวหนังสือปกใหม่ของ Kazu Kibuishi ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ลายเสื้อตัวนี้ออกแบบโดยพัฒนามาจากโลโก้แฮร์รี่ พอตเตอร์ ที่ย่อเป็น HP พร้อมกับคำสั้นๆ ที่กินใจของเซเวอร์รัส สเนป ว่า “Always” ที่สื่อความหมายว่า “แฮร์รี่ พอตเตอร์ จะอยู่ตลอดไป” พร้อมกับใช้ภาพกาแล็กซีในการเล่นลายบนตัวอักษร ที่สื่อถึงจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ของแฮร์รี่ พอตเตอร์ เล่นน้ำเงินและสีม่วงที่ให้ความลึกลับมีเวทมนตร์