Potioneer Club – Progress-0
Potioneer Club – Progress-1

Potioneer Club – Progress

สมาคมนักปรุงยา (Potioneer Club) เป็นสถานที่สำหรับพ่อมดแม่มดของ Sorcery World จะเดินทางไปปรุงยา ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นอาคาร 2 ชั้น และมีหอสูงใจกลางขึ้นไป เป็นช่องระบายอากาศ หากมองจากด้านนอก สมาคมนักปรุงยาหลังนี้จะมีลักษณะเหมือนกระถางกำยานที่มีควันพวยพุ่งจากด้านบน

การออกแบบนำเสนอเป็นฉากด้านในสมาคม เลือกมุมมองจากชั้นสอง เพื่อให้เห็นภาพรวมบรรยากาศของสมาคมนักปรุงยาได้มากที่สุด ซึ่งในกลางของสมาคมก็คือ หม้อใหญ่ที่ไม่มีวันเหือดแห้ง พ่อมดแม่มดที่มาที่นี่จะพบว่า น้ำยาในหม้อใหญ่ไม่มีวันละลาย และแปรสภาพไปตลอดเวลาราวกับมีชีวิต

สามารถชมขั้นตอนการสร้างผลงานได้จากคลิปนี้ครับ