Save Trip Holiday-0
Save Trip Holiday-1
Save Trip Holiday-2

Save Trip Holiday

ด้วยเอกลักษณ์ของชื่อทำให้นึกถึงความเป็นอิสระ และความสามารถที่จะท่องเที่ยวได้ในราคาประหยัด จึงได้ภาพของ นก มาเป็นสัญลักษณ์ประจำแบรนด์ เป็นการโผบินไปสู่หนทางแสนสุขในวันหยุด เหมือนการอพยพย้ายถิ่นของนกเมื่อเปลี่ยนฤดูกาล พร้อมออกแบบเว็บไซต์โดยโจทย์งาน Metro Style ตามความต้องการของลูกค้า