The Sea-0
The Sea-1
The Sea-2

The Sea

ทะเลกว้างสุดลูกหูลูกตาที่มองไม่เห็นอะไรนอกจากหมู่เกาะไกลๆ ที่ไกลเกินกว่าจะไปถึงได้ง่ายๆ ไม่มีอะไรนอกจากความเวิ้งว้างของมหาสมุทร นี่คือภาพฉากเปิดสำหรับผู้เดินทางมาจากโรงเรียนเวทมนตร์เอลฟ์ประจำบ้านทุกคน ผู้ผ่านมาจะเห็นภาพนี้เป็นภาพต้อนรับและยั่วยวนให้อยากเข้าไปสัมผัสโรงเรียนที่ถูกปกปิดไว้เป็นความลับมายาวนานกว่า 10 ปี ตอนออกแบบภาพนี้ความรู้สึกแรกที่ผมอยากนำเสนอคือความรู้สึกมีชีวิตชีวาของท้องทะเล ความกราดเกรี้ยวลึกลับ ความรู้สึกชวนพิศวง นำเสนอด้วย 3 ช่วงเวลา กลางวัน เย็น และกลางคืน