We Love Harry Potter-0
We Love Harry Potter-1

We Love Harry Potter

แบบเสื้อฉลองครบรอบ 6 ปี Muggle-V.com เว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่ให้ข้อมูลและโลกเสมือนของแฮร์รี่ พอตเตอร์มาอย่างยาวนาน การออกแบบสำหรับลายเสื้อครั้งนี้ เน้นที่การนำเสนอด้วยข้อความและสัญลักษณ์ที่สื่อตัวแฮร์รี่ พอตเตอร์ โดยเลือกหยิบยกเอาสัญลักษณ์ที่โด่งดังในโลกของแฮร์รี่ พอตเตอร์ นั่นคือ 3 สัญลักษณ์เครื่องรางยมทูต ที่ซ่อนอยู่ในลายเสื้อตัวนี้ คือ ขีดตรง ที่แสดงถึงไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์, วงกลม ที่หมายถึงหินชุบวิญญาณ และสามเหลี่ยมที่หมายถึงผ้าคลุมล่องหน

ออกแบบมา 2 ลายทั้งแบบภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ซึ่งลายภาษาไทยจะมีการออกแบบที่ต่างจากภาษาอังกฤษ เป็นการเล่นตัวอักษรที่เรียงร้อยจนเป็นข้อความว่า “ฉันรักแฮร์รี่ พอตเตอร์ และจะรักตลอดไป” เป็นอีกหนึ่งลายที่สมาชิก Muggle-V.com ร้องขอให้มีการผลิตร่วมกับลายภาษาอังกฤษ

สำหรับใครที่สนใจอยากได้เสื้อลายนี้สามารถหาซื้อได้ที่เว็บไซต์ Deehub.com ครับ